Jalostus- ja terveystyöryhmä

Tehtävät ja tavoitteet:

Työryhmän päämääränä on edistää rodunomaisten ja terveiden stabijhounien kasvatusta.

  • Jalostus- ja terveystyöryhmä pyrkii lisäämään kasvattajien tietotaitoa ja osaamista jalostuksen eri osa-alueilla. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä tulee järjestämään erilaisia koulutuksia liittyen kasvattamiseen ja jalostamiseen.

  • Jalostus- ja terveystyöryhmä toimii kasvattajien yhteisenä foorumina ja kannustaa kasvattajia entistä läheisempään yhteistyöhön. Työryhmä pyrkii tukemaan ja auttamaan kasvattajia mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kasvattajien tiedon ja osaamisen lisääminen vie rotua eteenpäin ja näin ollen positiiviset vaikutukset heijastuvat jokaisen stabyhounin kotiin asti. 

  • Jalostus- ja terveystyöryhmä pyrkii edistämään stabijhounien terveyttä. Tämä vaatii lähtökohtaisesti rodun terveydentilan selvittämistä, jonka vuoksi työryhmä pyrkii omalla esimerkillään, tuellaan ja panostuksellaan lisäämään rodun terveystutkimusten määrää. On myös koiranomistajan etu tietää mahdolliset normaalia elämää vaikeuttavat ongelmat jo ennen oireita. Siksi lonkka- ja kyynärpääkuvaukset sekä esimerkiksi silmätutkimukset ovat tärkeitä niin kasvattajille kuin koiranomistajillekin. Rodun terveyden edistämisen edellytyksenä on tieto siitä, missä parannettavaa on. Terveydentilan kartoituksen myötä työryhmä pystyy tarkemmin määrittelemään, mitä tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä tiedottaa terveyteen liittyvistä asioista, järjestää luentoja sekä ylläpitää esimerkiksi listaa von Willebrand -geenitestin tuloksista. Työryhmä tulee myös järjestämään erilaisia tutkimuksia. Lisäksi työryhmä pyrkii lisäämään koirakohtaista terveyttä järjestämällä koiranomistajille koiran hoitoon ja ylläpitoon liittyviä koulutustilaisuuksia. 

  • Jalostus- ja terveystyöryhmä haluaa luoda ja ylläpitää avointa keskustelua mahdollisista rodun terveyteen tai luonteeseen liittyvistä ongelmista.

  • Jalostus- ja terveystyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ulkomaisten yhdistysten jalostuselinten kanssa.


Jalostus- ja terveystyöryhmän puheenjohtaja:

Elli Supponen

elli.supponen@gmail.com 


Muut jäsenet:

Sinikka Eloranta, Satu-Marjo Forsström, Mette Heinonen, Iida Kettunen, Veera Kiviniemi, Hendrika Schadvoyn, Helena Sorsa, Anna Suominen-Hautala ja  Elli Supponen