Epilepsia

Epilepsia

Epilepsialla tarkoitetaan aivojen toiminnan häiriötä, joka ilmenee toistuvina kouristuskohtauksina. Kohtausten välillä koira on täysin terve. Sairaus ilmenee ensimmäisen kerran yleensä noin 1-3 vuoden iässä. Epilepsiaa on todettu monilla koiraroduilla ja alttius sen ilmenemiseen on jossakin määrin periytyvää.

(http://www.saksanseisojakerho.fi/images/stories/pdf/stabyhounjto2010.pdf