Von Willebrand ja CD

Verenvuotosairaus, von Willebrand disease tyyppi 1

Von Willebrand (vWD) on perinnöllinen verenvuotosairaus, josta tunnetaan useita erilaisia muotoja. Stabyhouneilla esiintyy tyypin 1 von Willebrand-verenvuototautia, joka on muodoista oireiltaan lievin. Tauti on selkeästi periytyvä ja se voidaan todeta DNA-testillä. Testin tuloksena koira todetaan joko vapaaksi, kantajaksi tai sairaaksi.

Sairailla yksilöillä syntyy liian vähän verenvuotojen tyrehtymisen kannalta tärkeää, von Willebrandin tekijä -nimistä proteiinia, joka voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi leikkaustilanteessa. Tyyppiä 1 sairastavilla koirilla fyysisiä oireita havaitaan kuitenkin harvoin.

Neurologiset poikkeavuudet, Cerebral Dysfuction Disorder (CD)

Hollannissa on löytynyt viidestä eri pentueesta neurologisia häiriöitä. Sairastuneilla pennuilla esiintyy mm. poikkeavaa ja pakonomaista käyttäytymistä, pentu jää toistamaan samaa liikettä, kiertää ympyrää tai kävelee edestakaisin. Lisäksi oireet aiheuttavat ongelmia syömisessä. Oireet johtavat selvään laihtumiseen ja lopulta kuolemaan. Sairauden aiheuttava geenimutaatio löydettiin Hollannissa 2015 vuoden alussa ja sen testaamiseksi on kehitetty DNA-testi. FSCF suosittelee jalostukseen käytettävien koirien testaamista.

(www.nvsw.nl)