PEVISA 

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

Lonkkaniveldysplasia

Lonkkanivelen kehityshäiriö  (hip dysplasia eli HD) on polygeenisesti eli monigeenisesti periytyvä  lonkkanivelten kehityshäiriö , jonka vaikeusasteeseen vaikuttavat myös kasvuaikaiset ympäristö tekijät kuten ruokinta, liikunnan määrä  ja kasvunopeus. Sitä esiintyy lähes kaikilla suurikokoisilla koiraroduilla. Lonkkaniveldysplasian kehittymisen tärkein vaihe on lonkkamaljan muotoutuminen sen luutuessa koiran kasvuaikana. Lonkkamaljan epänormaali muoto ja lonkkanivelen löysyys nuorella iällä johtavat eriasteisiin muutoksiin lonkkanivelessä  ja nivelrikon kehittymiseen vanhemmalla iällä . Lievimmässä  tapauksessa nivelessä  esiintyy vähäistä löysyyttä, lievää lonkkamaljan mataluutta ja lievää epäsymmetrisyyttä. Nivel ei ole täysin yhdenmukainen reisiluun pää ei istu täydellisesti lonkkamaljan muodostamaan kuppiin. Lievä dysplasia voi olla käyttö koirallakin lähes oireeton. Jos niveleen kehittyy dysplasian seurauksena nivelrikkoa eli degeneratiivisen nivelsairauden merkkejä, voi koiralla olla merkittäviä kipuja, varsinkin rasituksen jälkeen.

Suomen kennelliiton arviointiasteikolla virallisten lonkkakuvien arvioinnissa aste A on täysin terve, B tarkoittaa lievää  löysyyttä, mutta on kuitenkin vielä terveeksi luokiteltavissa, C-asteessa on lieviä muutoksia lonkkanivelissä, mutta tämä ei yleensä rajoita metsästyskäyttöä, ellei johda nivelrikon kehittymiseen. D- ja E-asteessa nivelrikkomuutoksia nähdään jo röntgenkuvassa, ja ne aiheuttavat ongelmia varsinkin iän lisääntyessä. (Peltonen, M., 2004; Paatsama, S., 1991).

http://www.saksanseisojakerho.fi/images/stories/pdf/staby_jto_2015.pdf

Kyynärnivel / Kuva Elli Supponen
Lonkkanivelet / Kuva Elli Supponen

Kyynärniveldysplasia

Kyynärniveldysplasia on yhteisnimitys kyynärnivelen eri kasvuhäiriöille. Nykykäsityksen mukaan alttius kyynärniveldysplasian kehittymiseen periytyy polygeenisesti eli monigeenisesti. Kehittymiseen altistavana tekijänä ovat luuston nopea kasvu sekä liian runsas ruokinta ja liikunta. Kyynärnivel on koiran tärkeä voimasiirtokohta, johon kohdistuu voimakas rasitus.

Virallisen tutkimuksen tulosten mukaan kyynärnivelen dysplasia jaotellaan muutosten voimakkuuden mukaan kolmeen asteeseen (1-3), kun taas terve normaali kyynärpää saa tutkimustuloksen nolla (0).

http://www.saksanseisojakerho.fi/images/stories/pdf/staby_jto_2015.pdf