Luonteen testaaminen

Kuka se sinä olet? Kuva Elli Supponen

"Koiran luonne on sen tärkein ominaisuus, kun ajatellaan koiran asemaa ihmisen seuralaisena. Luonne muodostuu koiran perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Kasvatuksessa tuleekin aina pyrkiä siihen, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään ongelmattomia. Tällöin tuetaan myös koirien omaa hyvinvointia, sillä esimerkiksi stressiherkälle koiralle saattaa puhjeta muita koiria herkemmin erilaisia sairauksia. Ympäristövaikutuksista erityisen suuri merkitys koiran luonteelle on pentuajan kokemuksilla sekä olosuhteilla." (Suomen Kennelliitto)

Luonnetestissä ja MH-Luonnekuvauksessa testataan koiran leikkihalua. Kuva Elli Supponen

Suomessa Kennelliiton alaisia virallisia luonteen arviointimenetelmiä on kolme: luonnetesti, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus. Nämä poikkeavat hieman toisistaan, mutta kaikissa koira kohtaa radalla erilaisia tilanteita ja asioita, joiden aikana sen käyttäytymistä tarkastellaan.  Arviointimenetelminä eri testit ja kokeet täydentävät toisiaan. 

Lue lisää MH-luonnekuvauksesta
Lue lisää luonnetestistä
Lue lisää käyttäytymisen jalostustarkastuksesta

Luonnetta ja käyttäytymistä, sekä koiran ominaisuuksia esimerkiksi oppimisen tasolla voidaan selvittää myös muilla tavoin. Monet kasvattajat esimerkiksi käyttävät kodin valinnassa apunaan pentutestejä, joiden kautta koetetaan selvittää mikä pentu olisi sopivin millekin perheelle. Lisäksi SmartDOG -testipatteristo tarjoaa valikoiman erilaisia testejä, joiden avulla selvitetään kyseisen koiran vahvuuksia ja niitä alueita, joihin koulutuksessa ja arkielämässä kannattaa kiinnittää huomiota. 

Lue lisää SmartDOG testeistä

MH-Luonnekuvauksen Aaveet -osio. Kuva Elli Supponen