Jalostus- ja terveystyöryhmän tehtävät ja tavoitteet

Jalostus- ja terveystyöryhmän jäsenet:

Elli Pehkonen (puheenjohtaja)

Sinikka Eloranta

Kati Kettunen

Tuija Laamanen

Anna Suominen-Hautala

Susanna Luhtala

Kaisa Perttala

Tuula Schadvoyn

Kiika Schadvoyn

Laura Toivanen

 

Tehtävät ja tavoitteet:

Työryhmän päämääränä on edistää rodunomaisten ja terveiden stabyhounien kasvatusta.
 
 • Jalostus- ja terveystyöryhmä pyrkii lisäämään kasvattajien tietotaitoa ja osaamista jalostuksen eri osa-alueilla. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä tulee järjestämään erilaisia koulutuksia liittyen kasvattamiseen ja jalostamiseen.

   
 • Jalostus- ja terveystyöryhmä toimii kasvattajien yhteisenä foorumina ja kannustaa kasvattajia entistä läheisempään yhteistyöhön. Työryhmä pyrkii tukemaan ja auttamaan kasvattajia mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kasvattajien tiedon ja osaamisen lisääminen vie rotua eteenpäin ja näin ollen positiiviset vaikutukset heijastuvat jokaisen stabyhounin kotiin asti. 

   
 • Jalostus- ja terveystyöryhmä pyrkii edistämään stabyhounien terveyttä. Tämä vaatii lähtökohtaisesti rodun terveydentilan selvittämistä, jonka vuoksi työryhmä pyrkii omalla esimerkillään, tuellaan ja panostuksellaan lisäämään rodun terveystutkimusten määrää. On myös koiranomistajan etu tietää mahdolliset normaalia elämää vaikeuttavat ongelmat jo ennen oireita. Siksi lonkka- ja kyynärpääkuvaukset sekä esimerkiksi silmätutkimukset ovat tärkeitä niin kasvattajille kuin koiranomistajillekin. Rodun terveyden edistämisen edellytyksenä on tieto siitä, missä parannettavaa on. Terveydentilan kartoituksen myötä työryhmä pystyy tarkemmin määrittelemään, mitä tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä tiedottaa terveyteen liittyvistä asioista, järjestää luentoja sekä ylläpitää esimerkiksi listaa von Willebrand-geenitestin tuloksista. Työryhmä tulee myös järjestämään erilaisia tutkimuksia. Lisäksi työryhmä pyrkii lisäämään koirakohtaista terveyttä järjestämällä koiranomistajille koiran hoitoon ja ylläpitoon liittyviä koulutustilaisuuksia. 

   
 • Jalostus- ja terveystyöryhmä haluaa luoda ja ylläpitää avointa keskustelua mahdollisista rodun terveyteen tai luonteeseen liittyvistä ongelmista.

   
 • Jalostus- ja terveystyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ulkomaisten yhdistysten jalostuselinten kanssa.